รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2561->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
65 page(s) 772 record(s)
view detail

เครื่ิองกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำแบบกังหันลอยน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์กลั่นน้ำจืดด้วยความร้อนจากไอเสียเครื่องยนต์เรือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

ตู้ฟักไข่พลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

ชุดผลิตไฟฟ้าจากเตาปิ้งย่าง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

ชุดลูกหมุนระบายอากาศผลิตไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากคลื่นทะเล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

จักรยานสามล้อ 3 ระบบ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

แปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เคลื่อนที่โดยใช้โซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

สิ่งประดิษฐ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

Super Parabola Dome

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

Mini Energy Storages

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

ชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยน้ำประปา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
65 page(s) 772 record(s)