รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
53 page(s) 635 record(s)
view detail

ปุ๋ยน้ำหมักมูลสัตว์สำหรับการปลูกผักไร้ดิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

คลอเรลลาผงเพื่อการผลิตไรน้ำนางฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

จังหวัดสงขลา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปชีวภาพสำหรับการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

จังหวัดสงขลา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งขัดรองเท้าจากเปลือกส้มโอ Gtapefruit Waxy

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ไตรโคเดอร์มาเชื้อรามหัศจรรย์รักษาโรคพืช

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

จังหวัดบุรีรัมย์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

Aloe Vera Honey Wax Hair (ผลิตภัณฑ์กำจัดขนพร้อมบำรุงผิวหนัง)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2

จังหวัดลพบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

สครับถั่วเขียวและสมุนไพ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

MORE DETAILS
view detail

เจลขัดผิวระเบิดขี้ไคล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ยาฆ่าแมลงศัตรูพืช

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์สารสกัดพริกสำหรับการเลี้ยงปลา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

Oken soap

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

จังหวัดมุกดาหาร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

TN น้ำยาบ้วนปากสมุนไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพเสนา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
53 page(s) 635 record(s)