รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
44 page(s) 520 record(s)
view detail

E-Bench ม้านั่งอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

MORE DETAILS
view detail

พัดลมแสงแดดกินยุง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

MORE DETAILS
view detail

BTC อุปกรณ์สลับเเหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ DC 12 โวลต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

หุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

ตู้อบลมร้อนพลังงานจากชีวมวลร่วมระบบเติมน้ำร้อนอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

ทุ่นสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

ตู้ชาร์จไฟฟ้าสาธารณะพลังงานสะอาด 2 in 1 (Clean energy public charging cabinet 2 in 1)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

ตู้สลับร่างสร้างรักษ์พลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

ฟาร์มจำลองโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

Power Inverter Two In One

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

MORE DETAILS
view detail

ชุดต้นแบบเครื่องกักเก็บพลังงานอัตโนมัติ (Energy storage prototype)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
44 page(s) 520 record(s)