รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)
22 page(s) 253 record(s)
view detail

การออกแบบตัวต้นแบบระบบสมาร์ทฟาร์มเมล่อน (Develop of Smart Farm Melon)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพละงู

จังหวัดสตูล

MORE DETAILS
view detail

โรงเรือนอเนกประสงค์อนุรักษ์พลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

เทคโนโลยีสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

MORE DETAILS
view detail

MINI BK-TECH FARMS

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

จังหวัดระยอง

MORE DETAILS
view detail

RPC Mini Smart Farms

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

จังหวัดระยอง

MORE DETAILS
view detail

Smart Farms BK.tech

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

จังหวัดระยอง

MORE DETAILS
view detail

ระบบอัจฉริยะเกษตรอินทรีย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

สมาร์ทดิจิทัลฟาร์มเมอร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

Smart Farm

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

SBRMiniSmartFarm4.0

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลำภู

MORE DETAILS
view detail

อ๊อป อ๊อป ฟาร์ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

จังหวัดมหาสารคาม

MORE DETAILS
view detail

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แสดงผลและควบคุมผ่านมือถือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

ฟาร์มคอนโด (Smart Farm Condo)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
22 page(s) 253 record(s)