รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2561->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
view detail

ผ้าฝ้ายทอมือ ของฝากจากบ้านม่วงกาซัง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

จังหวัดยโสธร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ดอกไม้จากตอก (ตอกทอง)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

จังหวัดน่าน

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

กระดาษสาจากฟางข้าวก่อเกิดผลิตภัณฑ์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

สายใย รักษ์ไทย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

จังหวัดระยอง

MORE DETAILS
view detail

ปากกาแห่งปัญญา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าย่อส่วน (Foldable bag)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

จังหวัดนครปฐม

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

พานพระพุทธบูชาจากใบยาง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์ปิ่นโตจากไม้ไผ่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเซกา

จังหวัดบึงกาฬ

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

วิถีจันท์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

MORE DETAILS
view detail

เสื้อแจ็คเก็ตย้อมครามด้วยนวัตกรรมนาโน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จังหวัดลำปาง

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ดอกไม้ไส้ต้นมัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

หัตถศิลป์จากขนมปังและดินสอพอง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น

จังหวัดสระแก้ว

MORE DETAILS