รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
view detail

ตู้น้ำเย็นเติมน้ำแบบอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

เก้าอี้ฟื้นฟูกล้ามเนื้อเบื้องต้น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

เครื่องรีไซเคิลสารทำความเย็น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

ควบคุมเครื่องไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเตือนภัยไฟป่าและน้ำท่วมไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

ยูเอสบีสวิตช์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

จังหวัดกาฬสินธุ์

MORE DETAILS
view detail

รองเท้าเตือนไฟฟ้าลัดวงจร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหั่นกล้วย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

ถ่านหอมไล่ยุง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสูบน้ำพลังงานแก๊ส (LPG) version 3

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2555

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ขึ้นรูปเข่งปลาทูด้วยวิธีการขัดเตะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

ไมโครโฟนบรรยายไร้สาย 2 ใน 1

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS