รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
view detail

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากสระบุรี "เศษหินอ่อน"

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากสระบุรี "ใบลาน"

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

พานขันหมาก Cristal Ice

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

สรรค์สร้างเวลา คณิตศาสตร์เส้นด้าย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

นโมศิลป์ถิ่นนคร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

จังหวัดยะลา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

มีดฉลุหยวกกล้วยสืบสานวัฒนธรรมศิลปะช่างสิบหมู่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

ภาพพิมพ์แกะไม้จากจิตรกรรมไทยแบบประเพณี วัดควนใน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟล้านนา ลายช่องลมกุฏิสงฆ์วัดควนใน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องประดับผ้าย้อมสีธรรมชาติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

หัวเข็มขัดสแตนเลส

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์จักสานใบเตยหนามโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS