รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
view detail

กล่องดนตรีเนรมิตจากดินไทย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟลูกปัดมโนราห์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟประติมากรรมจากวัตถุโลหะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ต้นไม้พาเพลิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

ตาข่ายดักฝันด้วยสีธรรมชาติ (Dreamcather)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

ลีลาธรรมชาติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

จังหวัดยะลา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ชุดเฟอร์นิเจอร์เคลื่อนที่อัตลักษณ์ท้องถิ่น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

ช่อบูเก้ใบยางพารา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารุรกิจยะลา

จังหวัดยะลา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

บายศรีจากกระดาษสา(Baisi from mulberry paper)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

จังหวัดลำพูน

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ชุุดนางเงือกจากจานกระดาษ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

อัศจรรย์ผ้าทอ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ตะกร้าใบมะพร้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS