รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)
view detail

สบู่แผ่นสมุนไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

จังหวัดพะเยา

รองชนะเลิศ อันดับ 4

MORE DETAILS
view detail

โถรักษ์สะอาด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

ระบบแจ้งเตือนลำดับคิว ผ่านโปรแกรม Line

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

จังหวัดน่าน

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

โต๊ะอาหารไร้คนเสิร์ฟลดการแพร่เชื้อโรคระบาด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MORE DETAILS
view detail

ประตูวัดอุณหภูมิปิด-เปิดอัตโนมัติ (มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 )

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

จังหวัดลำพูน

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

จังหวัดลำพูน

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

ชุดคัดกรองโควิด 19

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายและบันทึกภาพแจ้งเตือนผ่านไลน์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดกรดไฮโปคลอรัส

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

จังหวัดลำพูน

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

ตู้ฆ่าเชื้อโรคหน้ากากอนามัยระบบโอโซนและ UV

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

จังหวัดสมุทรสาคร

MORE DETAILS
view detail

Automatic Hand wash

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

MORE DETAILS