รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
view detail

ศึกษาความพึงพอใจและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาดินปั้น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

สร้อยคอหัตถศิลป์ถิ่นนคร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ผางประทีปสืบสานล้านนา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

จังหวัดลำพูน

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ชั้นวางของอเนกประสงค์จากแกนไวนิล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

หัตถศิลป์จากงานเชื่อม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

จังหวัดลำพูน

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เทียนหอมธรรมชาติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

สเตอร์เวลา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

จังหวัดลำพูน

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

กรอบรูปไก่เบตง (Betong Chicken Frame)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพเบตง

จังหวัดยะลา

MORE DETAILS
view detail

ตู้ปลาลังกาสุกะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

ปะลางิง หัตถศิลป์ถิ่นใต้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

จังหวัดยะลา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋ากะเหรี่ยง ๒ อิน ๑

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

จังหวัดลำพูน

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

โครงการกระเป๋าสานจากซองกาแฟเพื่อจำหน่าย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

จังหวัดลำพูน

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS