รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
112 page(s) 1344 record(s)
view detail

กระเป๋าเก็บจักรอเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

ชุดอุปกรณ์ปิคนิค

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

รถขนของอเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพนาแก

จังหวัดนครพนม

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์แก้อวนปูบิด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์กำจัดสิ่งปฏิกูล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเตือนการหลับในของคนขับรถยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์สปริงวาล์วสำหรับถังน้ำดื่ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องขัดพื้นรองเท้ารัศมีวงกลม (Twister Cleaning Machine)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องมือช่วยเหลือรถยนต์บนท้องถนน 2 in 1

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

ขาพระพายจิตอาสา 360 องศา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

การสร้างผลิตภัณฑ์ครัวเรือนจากเศษไม้เก่า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
112 page(s) 1344 record(s)