รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย
39 page(s) 461 record(s)
view detail

เครื่องนวดฝ่าเท้าแบบลูกกลิ้ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

เก้าอี้บำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ช่วงล่าง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

เข็มขัดบรรเทาอาการปวดประจำเดือน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยเดินอเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์บำบัดน้ำทิ้งจากครัวเรือนแบบผสมจุลินทรีย์ EM เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยในครัวเรือนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(EM Microbial Household Waste Water Treatment Equipment to Promote Household Hygiene And environmental conservation)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

เตียงผู้ป่วยแบบบอกองศาแสดงเป็นตัวเลขและปรับระดับขึ้นลงด้วยรีโมทคอนโทรล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

Walker อเนกประสงค์สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์อุ่นน้ำเกลือก่อนให้ผู้ป่วยในห้องผ่าตัด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เพิ่มความแข็งแรงของนิ้วมือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

MORE DETAILS
view detail

ตู้เก็บแปรงสีฟันฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

จังหวัดเพชรบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเขย่าถุงเลือด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหักฝา Amp

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

MORE DETAILS
39 page(s) 461 record(s)