รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย
39 page(s) 462 record(s)
view detail

ลูกแก้วมหัศจรรย์ ป้องกันแผลกดทับ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคถลาง

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

เก้าอี้สุขาผู้สูงอายุเคลื่อนที่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

แว่นสุขสุด (Glasses of happiness)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

เฝือกสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำลายลวดเย็บแผล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

เก้าอี้กายภาพบำบัด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องนวดฝ่าเท้าแบบลูกกลิ้ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

เก้าอี้บำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ช่วงล่าง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

เข็มขัดบรรเทาอาการปวดประจำเดือน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยเดินอเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์บำบัดน้ำทิ้งจากครัวเรือนแบบผสมจุลินทรีย์ EM เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยในครัวเรือนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(EM Microbial Household Waste Water Treatment Equipment to Promote Household Hygiene And environmental conservation)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

เตียงผู้ป่วยแบบบอกองศาแสดงเป็นตัวเลขและปรับระดับขึ้นลงด้วยรีโมทคอนโทรล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
39 page(s) 462 record(s)