รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2561->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
46 page(s) 542 record(s)
view detail

น้ำพุจัดแสดงนิทรรศการแบบเคลื่อนที่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

สปาแอนด์เทอราพีเพื่อสุขภาพ (Spa & Therapy for health)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์มือถือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

การพัฒนาเครื่องลดควันและฝุ่นละออง จากการเผาไหม้ภายในชุมชนกรณีศึกษา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ขันก๊อกน้ำอ่างล้างมือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายรถยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปั่นเศษเปลือกผลไม้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

หุ่นยนต์ทำความสะอาดอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

Machine help loosen the line for health

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องชำระสินค้าในสหกรณ์ด้วยการสแกนลายนิ้วมือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

ชุดใบมีดอเนกประสงค์ของเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
46 page(s) 542 record(s)