รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2561->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
64 page(s) 757 record(s)
view detail

การพัฒนารถไฟฟ้าขนาดเล็กพลังงานหมุนเวียน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

ระบบหยดน้ำพืชไร่พลังงานแสงอาทิตย์ KIC

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

เตาอบ Solar Glass

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

ตู้กดน้ำ FREE ENERGY

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

จักรยานไฟฟ้าชาร์ตไฟด้วยโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าพัดลมระบายอากาศในโรงเรือนระบบปิด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

ชุดสาธิตเครื่องรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบ wifi ด้วย smartphone

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

จังหวัดราชบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องยนต์เล็ก E 91

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

จังหวัดราชบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องไถพรวนดินพลังงานแสงอาทิตย์ 4.0

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

จังหวัดราชบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปั้มน้ำพลังงานป้อนกลับ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

กล่องเก็บพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
64 page(s) 757 record(s)