รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2561->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
65 page(s) 772 record(s)
view detail

Super Parabola Dome

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

Mini Energy Storages

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

ชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยน้ำประปา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

เครื่อง Bike For Charge

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

พัดลมไอเย็นจากแผ่นแพนเทีย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำน้ำเย็นจากแผ่นแพนเทีย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องรดน้ำผักด้วยพลังงานโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

เตาปิ้งย่างผลิตกระแสไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

มินิโกคาร์ทพลังงานไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

ปั๊มน้ำพลังงาน 2 บวก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

หม้อต้มก๋วยเตี๋ยวอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
65 page(s) 772 record(s)