รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2561->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย
65 page(s) 777 record(s)
view detail

หมวกกันน็อค GPS

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์สัญญาณกันขโมยรถจักรยานยนต์โดยรีเลย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เตือนการลืมถอดกุญแจและการลืมเอาขาตั้งขึ้นของรถจักรยายนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องส่องไฟรักษาเด็กแรกเกิดตัวเหลืองจากด้านบนด้วยหลอดLED

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยสวมถุงเท้าและรองเท้า ผู้สูงอายุ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยบริหารหัวไหล่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยเดินอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

ไม้ตาลดัดเท้าเพื่อสุขภาพ SICC

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

ตู้เตือนภัยน้ำท่วมด้วยสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำลายเข็มฉีดยา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

โดรนฉุกเฉิน (Emergency Drone)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลำภู

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยล้างแผลที่เท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

จังหวัดนครพนม

MORE DETAILS
65 page(s) 777 record(s)