รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2561->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
57 page(s) 674 record(s)
view detail

กระเป๋าแบรนด์จากเตยทะเล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

จังหวัดพังงา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

พานพุ่มใบบางย้อมสีจากดอกดาวเรือง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

จังหวัดพังงา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ดวงใจแห่งแผ่นดิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

จังหวัดยะลา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

สี่สหายรักษ์โลก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

จังหวัดยะลา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ไก่เบตงผ้าปาเต๊ะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพเบตง

จังหวัดยะลา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ภาพเจริญสมาธิหลวงปู่ทวด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

จังหวัดยะลา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

หัตถศิลป์ผ้าขาวม้าไทย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

จังหวัดมุกดาหาร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ลีลานาคี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

แท่นรองฐานพระจากเศษผ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย

จังหวัดร้อยเอ็ด

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ล้ำค่าสง่าศิลป์ ประสานถิ่นแดนเทียน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

จังหวัดศรีสะเกษ

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

พืชมหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

งานศิลป์กระดาษ 3D DTEC

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
57 page(s) 674 record(s)