รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
131 page(s) 1566 record(s)
view detail

หน้ากากสมุนไพรประคบตา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยใส่ล้อ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องคั้นกาแฟสด Coffee Press

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาภายในรถ BNCE Zing.

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยจับยก (Lifting equipment)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

ล้อเลื่อนฉุกเฉิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องลำเลียงข้าวเปลือก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

สบู่แผ่นซังบวบสมุนไพรฆ่าเชื่อ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยล้อรถยางแบนสำหรับมอเตอร์ไซด์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ยกก้อนอิฐ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS
view detail

เต็นท์พับอเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

กาดกั้นใบตัดหญ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
131 page(s) 1566 record(s)