รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
95 page(s) 1130 record(s)
view detail

แท่นตัดองศาจับงานด้วยระบบนิวเมติกส์ Ver.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผลิตน้ำแตงโมสดแยกเมล็ด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหยอดข้าวรีโมตคอนโทรล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพพล

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

รถไถมินิเพื่อการเกษตร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

เครื่องล้างถั่วลิสง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

เครื่องก่อไฟเตาถ่าน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกัดลายไม้แบบทรงกลม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ถอดประกอบกากบาทเพลากลางรถยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ทดสอบรอยรั่วระบบปรับอากาศแบบแรงดัน Leak Test Equipment for Pressure Air Conditioning System

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตย์จากวัสดุเหลือใช้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตีใยตาลโตนด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

MORE DETAILS
95 page(s) 1130 record(s)