รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)
52 page(s) 614 record(s)
view detail

ล้อเลื่อนเคลื่อนผู้พิการ 2020

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

นวัตกรรมรัดนิ้วข้อมือหัก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและทำความสะอาดมืออัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลำภู

MORE DETAILS
view detail

ชุดระบบคัดกรองและทำความสะอาดป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์คัดกรองอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

จังหวัดมหาสารคาม

MORE DETAILS
view detail

อุโมงค์ป้องกันโรคโควิด 19

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

รถขนส่งเวชภัณฑ์อาหารและยาสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่อ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยพยุงลุกนั่งบนชักโครกสำหรับผู้สูงอายุ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

ประตูคัดกรองโควิด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องวัดอุณหภูมิคนไข้แบบไม่สัมผัสแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ COVID-19

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

พณิชยการชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

MORE DETAILS
52 page(s) 614 record(s)