รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)
22 page(s) 253 record(s)
view detail

TC Aquaponics

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

ชุดระบบควบคุมผักอนามัยไร้ดิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

Smart farm control

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

โมเดลระบบสมดุลทางสมาร์ทฟาร์ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

ระบบอีแว้ป คูลลิ่ง สมาร์ทฟาร์มเห็ด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

MORE DETAILS
view detail

โรงเรือนอัตโนมัติสองระบบ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

จังหวัดนครพนม

MORE DETAILS
view detail

ระบบปลูกผักในครัวเรือนอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

ระบบฟาร์มไฮโดรโปนิกส์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

ชุดปลูกพืชแนวตั้ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

โรงปลูกผักออแกนิคด้วยแสง LED

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

จังหวัดเลย

MORE DETAILS
view detail

โรงเพาะปลูกต้นกล้ารดน้ำอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

ชุดควบคุมระบบฟาร์มอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
22 page(s) 253 record(s)