รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
63 page(s) 754 record(s)
view detail

ศาสตร์แห่งหัตถศิลป์ถิ่นโครราช

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

อัญมณีพรรณไม้ V.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลำภู

MORE DETAILS
view detail

ปลอกปากกาจักสานจากไผ่สีนวล V.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

หญ้าสลาบหลวงบึงทุ่งสร้างเคียงข้างเยื่อฟางข้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยลวดลายตำนานพื้นบ้านอีสาน “ วิจิตรนวัตฮูปแต้มครามซามสินไซ ”

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

มยุราหัตถศิลป์ถิ่นไทย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

MORE DETAILS
view detail

สืบสานวัฒนธรรมไทยโมบายตุงจากไหมญี่ปุ่น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเซกา

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS
view detail

โอเอซิส สานฝันตำนานศิลป์**

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์ "ไหมย้อมดิน"

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

พุทธบูชาจักสาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

ลลิตรังรองเส้นสายลวดลายศิลป์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

ภูษาศิลป์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

จังหวัดชัยนาท

MORE DETAILS
63 page(s) 754 record(s)