รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
view detail

เครื่องแจ้งเตือนความผิดปกติการเต้นของหัวใจ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ป้องกันการถูกโจรกรรมรถยนต์และแจ้งเตือนผ่านเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องฆ่าเชื้อโรคหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

ถุงมือวัดแรงบีบฟื้นฟูสมรรถภาพการขยับมือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

จังหวัดลำปาง

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแจ้งเตือนไฟเบรคขาด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องพ่นฝอยละอองน้ำกำจัดฝุ่น PM 2.5 รายงานแสงโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ลากรถบรรเทาสาธารณภัย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เตียงผู้ป่วยในครัวเรือน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเติมอากาศอากาศลดมลพิษในน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เสื้อใส่เจลประคบร้อน – เย็น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

รถสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินEmergency backup electric vehicle

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS