รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2561->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
view detail

แผงโซล่าเซลล์ จากหลอด LED

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพลอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหั่นสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

ท่อสูบน้ำพญานาคซิ่งจิ๋ว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

รถตัดหญ้าอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เตาไฮโดรเจนระบบสะสมการผลิตก๊าซ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

กังหันน้ำพลังงานจากแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

เสาไฟฟ้าเพาเวอร์ซอส

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

จังหวัดเลย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องออกกำลังกายแบบหมุน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

MORE DETAILS
view detail

ชุดช่วยชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์แบบฉุกเฉิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

จังหวัดนครพนม

MORE DETAILS
view detail

No Plug

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์มือถือ จากพลังงานความร้อน ( Cell Phone Charger From heat energy)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสำรองไฟสนาม (Mobile power Backup)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

จังหวัดจันทบุรี

MORE DETAILS