รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
view detail

หมอนขิดจากผ้าทอพื้นเมือง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าสายใยรัก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

“หลงลงลาย” โคมไฟประดับจากเศษท่อพลาสติก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

จังหวัดลำปาง

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟจากเครื่องจักสาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

จังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

จังหวัดขอนแก่น

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

งานฝีมือชาติพันธุ์เย้า "พิปั๊วะ" Yao Ethnic Handicraft "Pi Pua"

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

จังหวัดสุโขทัย

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์งานหัตถศิลป์ไทยจากใบตองแห้ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

โรสพรีเมี่ยม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

จังหวัดบุรีรัมย์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

แก้วแฟนซี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

จังหวัดบุรีรัมย์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

กาสะลอง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

พณิชยการปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟเชือกถัก DTEC

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นอุบล DTEC

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS