รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)
view detail

ถังปลูกต้นไม้ระบบแอโรโพนิกส์ควบคุมสภาพแวดล้อมด้วยสมองกลฝังตัว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยแสงอินฟราเรด ( Infrared body thermometer )

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

จังหวัดพะเยา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่ว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

การพัฒนาบทเรียนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง การออกแบบและพัฒนาเว็บ ด้วย Dreamwerver CS6

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

MORE DETAILS
view detail

ระบบแจ้งภาพผู้บุกรุกทาง Line notify

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

การพัฒนาแอพพลิเคชั่น "แว่นตานักบัญชี" เพื่อส่งเสริมทักษะทางบัญชี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

เครื่องควบคุมกระบวนการทำงานของโรงผลิตน้ำดื่ม IoT

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

โปรแกรมฐานข้อมูลร้านสมุนไพรสาธารณะสุขเทศบาลเมืองลำพูน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

จังหวัดลำพูน

MORE DETAILS
view detail

ระบบติดตามผู้ประสบภัยฉุกเฉิน โดยใช้เทคโนโลยีโมบายแอพพลิเคชัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

แผ่นพับภาพเสมือนจริง 3 มิติ เพื่อนำเสนอแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตรวจจับนับคนเข้าออกด้วยเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุแสดงผลแบบเรียลไทม์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องวัดอารมณ์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS