รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
view detail

สมุดจากฟางข้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

มาลัยหอมไม้มะขาม Tamarind Aroma Garland

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟแกะสลัก (ไม้อัด)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผีตาโม่ไทหล่ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

ร้อยลายปัก เครื่องประดับชนเผ่า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าสตรีจากกก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคตาก

จังหวัดตาก

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

การเป๋าตอกดอกผ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคปัว

จังหวัดน่าน

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS