รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)
view detail

ระบบพัดลมอัจฉริยะผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยบอร์ด Arduino

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

จังหวัดอุตรดิตถ์

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

ระบบลงคะแนนการเลือกตั้งโดยผ่านบอร์ด kidbright

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

จังหวัดอุตรดิตถ์

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS