รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
view detail

กระเช้าอรสา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
view detail

โมรียา (Moriya)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

MORE DETAILS
view detail

ธุงบอกเวลา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

เข็มกลัดรักษ์ผ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

จังหวัดแพร่

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

งานปั้นจากเศษใบไม้แห้ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเทิง

จังหวัดเชียงราย

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

พระเจ้าอุ้มโอ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

แก้วช็อตแฟนซี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์กระดาษสาจากใบอ้อย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

แท่ง ต่อ ซ้อน กลึง สืบสานลายศิลป์งานไม้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

ผ้าซิ่นตีนยกลายกำเบ้อดอกขาว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องประดับจากแก้วโป่งข่าม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพเถิน

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าหม้อห้อมนาโนโกศัย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

จังหวัดแพร่

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS