รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
95 page(s) 1130 record(s)
view detail

ปั๊มน้ำอเนกประสงค์ 2 ระบบ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตัดท่อเหล็กชิ้นงานเชื่อม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

จังหวัดน่าน

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดเพลาคู่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสไลด์ขิงอเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

จังหวัดนครพนม

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหั่นกล้วยเล็บมือนางแบบมือถือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องอัดขึ้นรูปจานโดยใช้วัสดุธรรมชาติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องคั้นน้ำมะนาวแบบผ่าบีบ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเหลาปลายเทียน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเลย

จังหวัดเลย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ตัดราง V2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตัดบากท่อโลหะด้วยพลาสม่า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ถอดประกอบแหวนล็อคสปริงโช๊คหน้าและสปริงโช๊คหลังรถจักรยานยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
95 page(s) 1130 record(s)