รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)
48 page(s) 568 record(s)
view detail

อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและทำความสะอาดมืออัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลำภู

MORE DETAILS
view detail

อุโมงค์ฆ่าเชื้อโควิด-19

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยปลดล็อกลูกบิดประตูยุคโควิด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์สร้างหมอกกระจายสารสกัดสมุนไพร เพื่อฆ่าเชื้อในอากาศสำหรับห้องเรียน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกดเจลล้างมืออัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

ชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ชนิดหมุนเวียน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

การประยุกต์ใช้รังสียูวีซีเพื่อควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ภายในรถโดยสารปรับอากาศสาธารณะ จัดวางที่นั่งผู้โดยสารไม่เกิน 13 ที่นั่ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

ปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

MORE DETAILS
view detail

ฉากกั้นอะคริลิกแบบกึ่งอัตโนมัติภายใต้สถานการณ์ COVID - ๑๙

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

หน้ากากวัดอุณหภูมิ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยพยุงขาบนรถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง สำหรับผู้ป่วยเข้าเฝือกรยางค์ล่าง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

แผงกั้นฝอยละอองน้ำลาย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
48 page(s) 568 record(s)