รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)
52 page(s) 614 record(s)
view detail

อ่างล้างหน้าผูู้ป่วยติดเตียง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกดเจลล้างมือไร้สัมผัส

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกดแอลกอฮอล์เจลล้างมืออัตโนมัติ (Automatic Alcohol Dispenser)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกรองอากาศฆ่าเชื้อด้วยแสงUVC

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

ถังขยะป้องกันสัมผัสเชื้อโรค

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

จังหวัดนครพนม

MORE DETAILS
view detail

กล่องฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องวัดอุณหภูมิแจ้งเตือนผ่านไลน์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

จังหวัดเลย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องฆ่าเชื้อโรคบนผิวรองเท้าด้วยรังสีUVและโอโซน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

อ่างล้างมือแบบเซ็นเซอร์ป้องกันโควิท 19 แบบเคลื่อนที่ได้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

หุ่นยนต์ส่งอาหารและยาสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ covid - 19

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องล้างเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์แบบ 2 in 1

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MORE DETAILS
52 page(s) 614 record(s)