รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
64 page(s) 763 record(s)
view detail

อาหารเพื่อเพาะน้ำเขียวคลอเรล่าเลี้ยงไรแดงแบบน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

MORE DETAILS
view detail

คะโอริ คาร์ แคร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

จังหวัดนครพนม

MORE DETAILS
view detail

พลาสติกชีวภาพจากเปลือกแก้วมังกร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

สครับเปลือกมังคุดอโลเวล่าพลัส

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

สบู่รัตนมณี (Rattanamani Herbal soap)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์ล้างผักผลไม้มหัศจรรย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

จังหวัดเลย

MORE DETAILS
view detail

ไคโตรซานจากเปลือกหอยขุย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

แผ่นบุผนังดูดซับเสียงภายในอาคารจากวัสดุธรรมชาติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

รังไหมขัดหน้าชุบสบู่สาหร่ายพวงองุ่นและใบขลู่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์ Scented Hair Spray สเปรย์หอมดับกลิ่นผม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MORE DETAILS
view detail

เซรั่มดาวเรือง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

ชอล์กสมุนไพรไล่มดจากมะกรูด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

MORE DETAILS
64 page(s) 763 record(s)