รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
56 page(s) 667 record(s)
view detail

ผลิตภัณฑ์จากป้ายไวนิล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

ตะกร้าใส่ต้นไม้ “GIFTแคปชั่น มือน้อยร้อยใย”

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

ปักลายภูษา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

MORE DETAILS
view detail

กรอบกระจกยลสมัยลายปราดา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน สายใยสองฝั่งโขง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

MORE DETAILS
view detail

ดอกไม้รองเทียน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องประดับจากกระจูด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟกระบอกไม้ไผ่ลวดลายสัญลักษณ์ท้องถิ่นภูเก็ต

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคถลาง

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

สานศิลป์ (Weave Art)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

หมอนรองคอมีหมวก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

เปเปอร์ล็อบเตอร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

มาลัยใบลาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
56 page(s) 667 record(s)