รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
view detail

คุกกี้ข้าวลืมผัว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

รองชนะเลิศ อันดับ 5

MORE DETAILS
view detail

คุกกี้ธัญพืชน้ำตาลจากกล้วยตาก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

คุกกี้สิงคโปร์แป้งข้าวเจ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

คุกกี้ถั่วทอง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

รองชนะเลิศ อันดับ 4

MORE DETAILS
view detail

น้ำกะทิทุเรียนกึ่งสำเร็จรูป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคปัว

จังหวัดน่าน

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

มิคซ์คอมบูชะ (Mix kombucha)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

จังหวัดน่าน

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

Super Food Tea

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

จังหวัดนครสวรรค์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ทองม้วนจากเมล็ดขนุน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ไรซ์คริสปี้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ผงปรุงรสสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

จังหวัดนครสวรรค์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์วุ้นตำลึงกะทิสด(Tum Leong Zeri)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

จังหวัดนครสวรรค์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ทองม้วนกรอบลำไยสีทองรสแกงไทย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

จังหวัดลำพูน

MORE DETAILS