รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
view detail

ตาล แอนด์ ลาน สตอรี่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

จังหวัดตาก

รองชนะเลิศ อันดับ 4

MORE DETAILS
view detail

หมวกบักเก็ตชาวเขา 2 IN 1

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

ซองใส่หน้ากากอนามัยแบบพกพา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

MORE DETAILS
view detail

สมุดจากฟางข้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

มาลัยหอมไม้มะขาม Tamarind Aroma Garland

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟแกะสลัก (ไม้อัด)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผีตาโม่ไทหล่ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

ร้อยลายปัก เครื่องประดับชนเผ่า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าสตรีจากกก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคตาก

จังหวัดตาก

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

การเป๋าตอกดอกผ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคปัว

จังหวัดน่าน

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS