รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
view detail

ลูกอมสมุนไพรแฟนซี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

สายมิตรเทคโนโลยี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

สลัดโรล 7 สี น้ำจิ้มลูกหม่อน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

พณิชยการปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

สังขยามะตูม Custard Steamed in bael fruit

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

ปลาย่างคั่วสมุนไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

สายมิตรเทคโนโลยี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

ขนมจีนแป้งมันม่วงและน้ำยากึ่งสำเร็จรูป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

โดนัทจิ๋วเสริมเมล็ดขนุน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ข้าวเกรียบดอกงิ้ว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

จังหวัดพะเยา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

Tamarind ท็อฟฟี่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

จังหวัดเพชรบูรณ์

MORE DETAILS
view detail

curry puff

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

MORE DETAILS