รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย
39 page(s) 462 record(s)
view detail

อุปกรณ์ลดกลิ่นอับในรองเท้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

จังหวัดราชบุรี

MORE DETAILS
view detail

รถเข็นของขึ้นบันได

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกายภาพบำบัดแขนและขา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าสะพายกระปุกน้ำเกลือเคลื่อนที่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

จังหวัดชัยนาท

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินผู้ป่วย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

ชุดควบคุมวีลแชร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

สะดวก ปลอดภัย ไอซีดี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

ชุดอุปกรณ์กายภาพบำบัด ผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยสวมถุงเท้าและรองเท้า ผู้มีปัญหาด้านกระดูกสันหลัง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

เตียงฝึกยืนปรับองศาได้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

หมอนสมุนไพรจากกากกาแฟ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเบตง

จังหวัดยะลา

MORE DETAILS
39 page(s) 462 record(s)