รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
72 page(s) 864 record(s)
view detail

เค้กแปดแถว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

จังหวัดราชบุรี

MORE DETAILS
view detail

บราวนี่ดอกดิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

จังหวัดราชบุรี

MORE DETAILS
view detail

ชาดอกกาหลงน้ำผึ้ง (Snowy orchid honey tea)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

จังหวัดราชบุรี

MORE DETAILS
view detail

แป้งสำเร็จรูปจากเผือก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

MORE DETAILS
view detail

ปลาเเผ่นอบกรอบ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

MORE DETAILS
view detail

ขนมปลาแนมข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมแคลเซียมกึ่งสำเร็จรูป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

MORE DETAILS
view detail

อัญชันมะนาวเครื่องดื่มพร้อมชง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

MORE DETAILS
view detail

ผัดไทยเส้นไข่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี

MORE DETAILS
view detail

มหัศจรรย์สมุนไพรไทย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องดื่มธัญพืช สำหรับผู้สูงอายุ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

แยมมะเม่า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

ข้าวแตนคลีนโปรตีนไหม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
72 page(s) 864 record(s)