รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
33 page(s) 396 record(s)
view detail

ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมจากสมุนไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

สารเคลือบผิวจากเปลือกแก้วมังกรและใบย่านาง สำหรับผักและผลไม้เปลือกบาง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

เจลปรับอากาศไล่ยุง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

ครีมขัดรองเท้าจากเปลืองทุเรียนกลิ่นกาแฟ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

น้ำยาขัดสนิมจากมะม่วงหาวมะนาวโห่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

Herbal Liquid Soap

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

สเปรย์ทำความสะอาดมือและระงับกลิ่นเท้า Two way clean spray

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

ปุ๋ยหมักรักษ์โลก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

สถานีหมักรักษ์โลก (Green cone Fermentation station)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

ช้อนชีวภาพจากแป้งข้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

ถุงเพาะชำย่อยสลายได้จากเซลลูโลสธรรมชาติเคลือบน้ำยางพารา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

ยาหม่อง R-หมุย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
33 page(s) 396 record(s)