รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
50 page(s) 593 record(s)
view detail

เครื่องอบแห้งปลาด้วยระบบการกระจายความร้อนแบบแผ่รังสีความร้อนและลมร้อนด้วยพลังงานทดแทนโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MORE DETAILS
view detail

ชุดกระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องไล่ยุงพลังงานโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

จังหวัดมุกดาหาร

MORE DETAILS
view detail

ตู้อบแห้งผลิตผลทางการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์ 5 ชั้น แบบพาราโบลา โดยการนำความร้อนย้อนกลับมาใช้ใหม่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสารภี

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

แท่นวางหัวแร้งพลังงานหมุนเวียน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

รถเข็นปั๊มน้ำอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
view detail

กล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

จังหวัดเพชรบูรณ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปรับอากาศโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเติมลมพลังงานสะอาด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

ตู้สัญญาณอินเทอร์เน็ต โซล่าเซลส์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพเถิน

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

Dual Axis Tracker

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

กล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์ (IP Camera Solar energy)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

MORE DETAILS
50 page(s) 593 record(s)