รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)
22 page(s) 253 record(s)
view detail

อัจฉริยะตีนดอย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ระบบควบคุมสำหรับโรงเพาะเห็ดด้วย IoT (Smart Mushrooms over IoT)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

Farm automation แบบเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเทิง

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบน้ำวนแบบรักษาระดับค่า ph น้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

จังหวัดนนทบุรี

MORE DETAILS
view detail

KPCAT Mini Smart Farms

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

ระบบสมาร์ทฟอร์มปลากัดแฟนซี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

มินิสมาร์ทฟาร์มควบคุมด้วย พีแอลซี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

ชุดควบคุม Mini Smart Farm เพื่อปลูกผัก Italian Basil

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

Happy land cactus smart farms

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

MORE DETAILS
view detail

ระบบควบคุมการเลี้ยงไส้เดือนในฟาร์ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

แปลงผักรักษ์โลก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

ตู้คอลโทรลเลี้ยงปลาดุกอัตโนมัติ (Automatic catfish farming)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

จังหวัดน่าน

MORE DETAILS
22 page(s) 253 record(s)