รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
63 page(s) 754 record(s)
view detail

หัตถศิลป์ถิ่นกะลา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟจากผ้าบาติกซ้อนสี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

มหัศจรรย์มุกดาหาร (Amazing Mukdahan)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องประดับอเนกประสงค์จากเศษผ้าท้องถิ่น**

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

MORE DETAILS
view detail

ผ้าซ้อนศิลป์ ศิลป์ซ่อนรูป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

พลาสติกสิ้นค่า รังสรรค์อัญญาภรณ์ล้านนา (Useless Plasstic Bottels to Precious Anyaphorn Lanna Accessories)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

วิจิตรสกุณา เครื่องหนังล้ำค่า หัตถศิลป์ไทย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

ถนิมพิมพาภรณ์ ถิ่นล้านนา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

พุ่มธูปลินจง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

ปั้นปูนตำ เลิศล้ำลายล้านนา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผักตบชวา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปั้นดินเผาวิหัตถีเวียงกาหลง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
63 page(s) 754 record(s)