รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
152 page(s) 1813 record(s)
view detail

เครื่องอัดจาระบีลูกปืนล้อรถยนต์ด้วยแรงดันลม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส

จังหวัดสุพรรณบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องยีตาลพลังมวลอาชีว 4.0

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

จังหวัดสุพรรณบุรี

MORE DETAILS
view detail

ค้อนหงอนช่างไม้อเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

จังหวัดราชบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยยกคนขึ้นทำงานบนที่สูงภายในอาคาร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

จังหวัดราชบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องย่อยผักตบชวา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

จังหวัดราชบุรี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ห่อขนมจีบ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกรอกข้าวเปลือก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

จังหวัดชัยนาท

MORE DETAILS
view detail

เครื่องดึงสายไฟฟ้าใต้ฝ้าเพดาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องย่อยผักตบชวา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเพิ่มออกซิเจนในน้ำระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

คีมถอดสลักพัดลมอเนกประสงค์ (Pliers multipurpose unlatch the fan)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องอัดถ่านอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
152 page(s) 1813 record(s)