รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
72 page(s) 864 record(s)
view detail

ทับทิมกรอบกึ่งสำเร็จรูป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

จังหวัดยะลา

MORE DETAILS
view detail

บูดูคิวบ์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

จังหวัดยะลา

MORE DETAILS
view detail

ไข่ลูกรอกสมุนไพร (Egg pully herbsused medicinally)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผงดอกงิ้ว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

น้ำปลาหวาน ออร์แกนิค ตราต่อเรือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องชะมวงสำเร็จรูปชนิดผง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

จังหวัดระยอง

MORE DETAILS
view detail

กล้วยแก้วราดโกโก้โรยเม็ดมะม่วงหิมพานต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดทดแทนกะทิสดในทอฟฟี่โบราณ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์ชะมวงปรี๊ด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องดื่มเห็ดรสเก๊กฮวย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

ขนมกลีบลำดวนจากแป้งกล้วยเสริมงาดำ (Thai Shortbread Cookies From Black Sesame Seeds Banana Flour)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

ใบหม่อนอบกรอบ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
72 page(s) 864 record(s)