รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
45 page(s) 529 record(s)
view detail

พานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษทางจาก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

อ่างใบไม้ (Bowl Leaf)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟจากหอยแว่น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

ศิลปะจากใบยางพาราเรซิ่น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

คลุมไตรโครเชต์ (Clumtrai Corchet)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

ปอยูง (New Po Banana)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
view detail

ผ้าปักเย้าชาวศรีสัชนาลัย (ฉง ฉง)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
view detail

โคมรุ่งอรุณ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องประดับของเหลือใช้จากปลอกปลายปากกา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

ชุดรองจานผ้ากะเหรี่ยงลายจก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพลอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

มหัศจรรย์งานผ้าทอ (Miracal of hand woven fabric)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพลอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

สิ่งปรพดิษฐ์จากลูกสน Art from Pine of cones

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
45 page(s) 529 record(s)