รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2561->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
46 page(s) 542 record(s)
view detail

แปรงขัดเบาแรง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

ราวตากผ้าอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติโดยเซ็นเซอร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

ชุดฝึกการสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้น (Line Tracking Robot Kit)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องถนอมอาหารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

รถช่วยยกถังขยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

แม่แรงผ่อนแรง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ใส่เครปญี่ปุ่น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

รถสำรวจป้องกันขโมย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เบิกจ่ายลวดเชื่อม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

หัวลากวิลแชร์ไฟฟ้าสำหรับคนพิการ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

ระบบผู้ช่วยภายในบ้านอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
46 page(s) 542 record(s)