รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2561->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
64 page(s) 757 record(s)
view detail

เครื่องทดสอบขั้ว E27

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

ชุดปั่นไฟพลังงานฟรี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

จังหวัดสระแก้ว

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์หยอดสารหล่อลื่นตลับลูกปืน Bearing Oil Drops

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

MORE DETAILS
view detail

ลูกหมุนระบายอากาศผลิตไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

MORE DETAILS
view detail

เรือรดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปั่นไฟพลังงานน้ำประปา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

จังหวัดนราธิวาส

MORE DETAILS
view detail

โซลาร์วินด์ไฮบริดจ์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเติมออกซิเจนแบบฟองอากาศใต้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง

จังหวัดปทุมธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เพิ่มสมรรถนะการทำความเย็นในระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตีเส้นสนามพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเติมอากาศและปั๊มน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
64 page(s) 757 record(s)