รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2561->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
14 page(s) 167 record(s)
view detail

เทพแห่งความสำเร็จ The God of Light

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

อัปสรเทพจากน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

ธ สถิตในดวงใจ Long Live The king

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

ชุดระฆังแห่ระเบิด(เหตุเกิดที่บ้านแม่ต้า)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพลอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

โมเดลดินปั้นแฮนด์เมด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

กระถินไฮโซ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ใต้แสงเทียน Candlelit Flower

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

ออกแบบผลิตภัณฑ์มะขามป้อม ดร. เปรมปรีดิ์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

หัตถศิลป์ถิ่นพนมรุ้ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟจากกะลามะพร้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

หมวกแก็ปสองด้านวินเทจ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากไส้มันสำปะหลัง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
14 page(s) 167 record(s)