select p.category, c.cat_name from inv_project p, inv_category c where p.category=c.id and p.year_id=10 group by p.category order by c.cat_name ASC

รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
54 page(s) 637 record(s)
view detail

เครื่องตรวจจับเส้นเลือดหลังมือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

จังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ชุดป้องกันเชื้อโรคสำหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

จังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

หมวกนักดับเพลิงอัจฉริยะ (Genius firefighter hat)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

จังหวัดกระบี่

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ชุดอุปกรณ์กายภาพบำบัดสำหรับฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ครึ่งซีก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

จังหวัดกระบี่

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเตือนอุทกภัยกึ่งอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคระนอง

จังหวัดระนอง

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ชุดสระผมสำหรับผู้นั่งเก้าอี้รถเข็น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

แท่งแบริเออร์จากยางพาราผสมวัสดุธรรมชาติช่วยป้องกันความปลอดภัยบนท้องถนน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

จรวดขวดน้ำกู้ภัย Helping water rocket

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

แชมพูกำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยงจากกากกาแฟ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

จังหวัดเพชรบูรณ์

MORE DETAILS
view detail

แผงกั้นจราจรฉุกเฉิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ชุดกายภาพบำบัด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ทุ่นเตือนและป้องกันภัยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
54 page(s) 637 record(s)