รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
144 page(s) 1725 record(s)
view detail

อุปกรณ์ช่วยถอดประกอบยางรถจักรยานยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนกึ่งอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เตือนการชน ด้านหน้ารถจักรยานยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ถอด-ประกอบยางรถจักรยานยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ตัดหัวปลีกล้วยน้ำว้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายแผ่นไม้อัดและแผ่นสมาร์ทบอร์ด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ปิดฝาขวดน้ำดื่ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

MORE DETAILS
view detail

ชุดอุปกรณ์ลับคมใบมีด แบตตาเลี่ยนตัดผม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

จานรองแก้วรักษ์โลก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยลากถังแก๊ส LPG

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเตือนภัยน้ำท่วมและตัดกระเเสไฟฟ้าภายในบ้าน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

จังหวัดน่าน

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแจ้งเตือนไฟฟ้าดับ แบบโทรออก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
144 page(s) 1725 record(s)