รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
95 page(s) 1130 record(s)
view detail

เครื่องทำความสะอาดหัวรีดนมวัว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องคัดแยกเมล็ดแตงโมแบบแยกน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

Lithium Battery Welding Machine

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพเถิน

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องคั่วถั่วลิสง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตัดไส้กรองนำ้มันหล่อลื่นรถยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหั่นตะไคร้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องจัดเก็บขวดพลาสติกและกระป๋อง ด้วยการบีบอัดอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

จังหวัดนนทบุรี

MORE DETAILS
view detail

รถขุดเจาะระบบไฮดรอลิกส์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเป่าเศษอาหารนก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยทำหมูทุบ/หมูแผ่น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

แท่นจับชิ้นงานด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับไฟเบอร์ตัดเหล็กV.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ขึ้นรูปทองม้วน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
95 page(s) 1130 record(s)